Balsareny

Balsareny
  • MIDA DEL TEXT + = -

10:00  |  17/01/2018

Data i hora oficial

El temps

Sol.licitud d´inscripció al registre de parelles de fet

Registre per inscriure les parelles de fet del municipiCom iniciar el tràmit


Presencial

OBSERVACIONS

Procediment administratiu que seguirà el tràmit:
-Portar la documentació al Secretari del Jutjat de Pau de Balsareny

On es fa

DOCUMENTACIÓ QUE CAL APORTAR

  1. Còpia simple d´escriptura pública de constitució, modificació i extinció atorgada d´acord amb els articles 2 i 21.1 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol , d´unions estables de parella.
  2. Acta de notorietat de la convivència esmentada a l´article 10 de la Llei 10/1998, de 15 de juliol , d´unions estables de parella.
  3. Declaració voluntària de convivència dels membres de la parella atorgada en presència de l´Alcalde i davant el Secretari de l´Ajuntament.Informació relacionada


Data de modificació: 21/11/2014 11:35:49

  • Enviar Enviar
  • Imprimir Imprimir